സ്കൂളുകൾക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ് വിതരണം

Posted on Monday, May 15, 2023

ലാപ്പ് ടോപ്പ് വിതരണംസർക്കാർ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകൾക്ക് കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ലാപ്പ് ടോപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. 15/5/2023ന്  ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വച്ച്  വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്     ശ്രീമതി ശ്രീജാ ഹരീഷിന്‍റെ  അധ്യക്ഷതയിൽ  നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ്  ഡോ . പി.കെ  ഗോപൻ  വിതരണോത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.