2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വികസന സെമിനാര്‍ 12.03.2018 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയ്ക്ക് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് കൌണ്‍സില്‍ ഹാളില്‍ ചേര്‍ന്നു.

Primary tabs