എസ്‌ എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷയില്‍ നൂറു മേനി നേടിയ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ ആദരം

Primary tabs