ഉജ്ജ്വലം പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പഠനസഹായി വിതരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജയന്‍ സ്മാരക ഹാളില്‍ പ്രസിഡന്‍റ് അഡ്വ. സാം കെ. ഡാനിയേല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Primary tabs